capnord-logo
 
Affärsidè Framtid Miljö Partners Kunder Kontaktnätet Lediga tjänster
Hem Om oss Tjänster Lösningar Kontakt Nyheter

Miljö

Miljöpolicy

KapNord AB efterstävar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget. Tillämpliga krav och bestämmelser i miljölagstiftningen ska efterlevas.
Vår ambition är att arbeta målmedvetet för ständiga förbättringar och att sträva efter en långsiktig hållbar ekologisk utveckling. Genom att kontinuerligt utbilda och informera våra medarbetare ökar vi förståelsen och engagemanget för miljöfrågorna.

Återvinning
Kretsloppsprincipen skall tillämpas i all vår dagliga verksamhet.


På vårt kontor ser vi det som viktigt att tillämpa återvinningsprincipen. Därför har vi skapat en ur miljösynpunkt säker och hälsosam arbetsplats. Exempel på vår interna miljösatsning är bl.a.

• Pappersåtervinning
• Användning av ej klorblekt papper baserad på returpappersfiber
• Återanvändning av förpackningar och förpackningsmaterial
• Insamling av batterier och glas
• Städning med miljömärkta produkter
• Minimering av resor 

KapNord AB källsorterar vårt avfall där vi ser till att ta ansvarar för omhändertagande och återvinning genom val av rätt återvinningsbolag

 

Våra leverantörer
Målsättningen är att i största möjliga utsträckning arbeta med miljöriktiga leverantörer och produkter, i den utsträckning de finns på den kvalitetsnivå vi vill verka. Leverantörer och speditörer som aktivt verkar för att miljöanpassa sin verksamhet prioriteras.

 

 skog