capnord-logo
 
Konsultation Upphandling Projektledning Uppföljning Utbildning Design Internet
Hem Om oss Tjänster Lösningar Kontakt Nyheter

Projektledning

Vi har lång erfarenhet av projektledning. Våra projektledare arbetar för att våra uppdragsgivares mål infrias gentemot leverantörer m.fl. vi kan vara med i hela projekt eller i delar av större projekt. Data, kommunikation, information, kunskap och erfarenhet är kraftigt sammanbundna begrep för ett lyckat projekt.

 

Det behövs många olika roller i projektet för att uppnå målen effektivt. Projektledarens uppgift är att ingå och sätta samman teamet och sedan få de att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

 

Förstudie och analys fasen är viktig. Analysfasen lägger grunden till hela projektet och ska inte glömmas bort.

 

En erfaren projektledare som håller ihop alla trådar är en avgörande framgångsfaktor för en lyckad implementation. I takt med att lösningarna blir alltmer komplexa ställs också högre krav på erfarenhet från liknande installationer för att kunna driva ett lyckat projekt.

 

KapNord AB har bred erfarenhet av projektarbeten och kan vara projektledare där vi är sammanhållande och driver projektet framåt och agerar motpart mot en eller flera leverantör i t.ex. en installationsfas. Vi kan också driva delprojekt eller ta andra roller såsom projektassistans, tekniskt stöd eller projektplanering.

krok