capnord-logo
 
Konsultation Upphandling Projektledning Uppföljning Utbildning Design Internet
Hem Om oss Tjänster Lösningar Kontakt Nyheter

Uppföljning

 

Att ha en oberoende uppföljning och granskning av leverantörens åtagande ger både ökad kvalitet och ett kvitto på hur väl tjänsterna levereras. Ett hus genomgår alltid en besiktning för att säkerställa leveransen enligt avtal.

 

Vi är ett leverantörsoberoende företag som genomför uppföljning och granskning av hur väl leverantörer levererar sina IT-tjänster. Oberoende uppföljning och granskning sker vanligtvis som enskild punktinsats eller som en årligt återkommande aktivitet. Vad som omfattas av uppföljningen och granskningen är givetvis beroende på kundens önskemål och avtals omfattning.

Följande moment kan ingå i en oberoende uppföljning och granskning:

  • Granskning av avtalade tjänster
  • Framtagande och analys av underlag avseende levererade tjänster och servicenivåer
  • Undersökning av användarnas upplevelse av tjänsterna
  • Genomgång av genomförda projekt
  • Granskning av nivå för IT-säkerhet utifrån kundens tjänster
  • Analys och rapport av uppföljningen och granskningen

 

nattvakt