capnord-logo
 
Konsultation Upphandling Projektledning Uppföljning Utbildning Design Internet
Hem Om oss Tjänster Lösningar Kontakt Nyheter

Upphandling

Alla större investeringar som görs bör upphandlas. Inte bara för att få ett lågt pris utan att få rätt lösning. Rätt lösning är oftast det samma som lågt pris. Lika viktigt är det att välja rätt konsult för uppdraget. 

 

Arbetsprocessen består av ett antal steg som i regel omfattar en förstudie och planering, utformning av förfrågningsunderlag, inhämtande av anbud och utvärdering av anbud, tilldelningsbeslut och avtalstecknande.

 

Vi fokuserar på grundliga upphandlingsunderlag utifrån Era behov och noggranna utvärderingar av leverantörer.

 

I upphandlingsunderlaget definieras också leverantörens ansvarstagande gentemot kund i leverans processen men också vilka SLA:er som ges beroende på den funktion som kunden efterfrågar.

 

Vi lägger också vikt på att återkoppla utvärderingen av leverantörer till alla anbudsgivare för att vi vet att det är viktigt att ge feedback på det arbete som leverantörerna lägger ner i ett anbud.

 

KapNord AB kombinerar Management med god affärsmannaskap och teknisk erfarenhet.

 

 

Arbetsprocessen

  • Beskrivning av de tjänster/Lösning som avses upphandlas
  • Kvalitet och servicenivåer på tjänsterna
  • Sammanställning av upphandlingsunderlag
  • Lämpliga leverantörer presenteras utifrån era behov och krav
  • Utvärdering av inkomna anbud görs enligt KapNord:s modell och metod eller kundens egna önskemål.
  • Presentationer genomförs av leverantörer.
  • Avtal tecknas.